Registrácia / Prihlásenie
VOLUME PAUSE

Vráťme Slovenský strelecký zväz strelcom

HOME  »  Diskusné témy  »  Príspevky klubom na mládež do 23 rokov

Príspevky klubom na mládež do 23 rokov

20.máj 2022  |  Diskusia  |  Naspäť »

Podľa zákona o športe § 69 ods. 4 písm. a) je SSZ povinný prerozdeliť medzi športové kluby najmenej 15% zo štátnej dotácie na príslušný rok. Podľa zmluvy SSZ so štátom musí SSZ v roku 2022 klubom rozdeliť minimálne 180 462 eur.

Veľmi nás všetkých teší, že SSZ už spracováva zmluvy s klubmi o poskytnutí príspevku na mládež a dokonca už aj posiela klubom zálohové platby na ich účty, ak teda o zasielanie na účty kluby požiadali.

Samozrejme COVID pandémia okrem iného komplikuje aj prerozdeľovanie peňazí klubom. Za normálnych, t.j. neCOVIDových časoch, sa príspevok musí rozdeliť do klubov podľa počtu aktívnych mladých strelcov, t.j. tým, ktorí v období 1.10.2020 do 30.9.2021 sa zúčastnili minimálne 3 súťaží organizovaných SSZ (čiže súťaží zverejnených v kalendári SSZ).

Ale všetci vieme, že z dôvodu COVID reštrikcií sme celé skoro toto obdobie nemohli organizovane súťažiť (ani online súťaže organizované na strelniciach a kluboch, jedine v domácich podmienkach bez účasti trénerov a rozhodcov), mládež teda prakticky celú vzduchovkovú sezónu nemali kde strieľať a tak si väčšina mladých strelcov nemala kde streliť 3 súťaže.

Na túto situáciu pamätá zákon o športe v § 101a ods. 5, kde je vyslovene uvedené, že ak v kalendárnom roku trvala krízova situácia viac ako 30 dní, nesmie sa postupovať podľa počtu aktívnych športovcov za dané obdobie a výklad ministerstva je, že sa počty športovcov musia brať podľa obdobia pred COVIDom, teda podľa roku 2019.

Čo z toho dlhého úvodu vyplýva?

Jednoducho len to, že SSZ sa pri navrhovanom prerozdelení peňazí mládeži do 23 rokov riadil asi v dobrej viere § 69 ods. 4 Zákona o športe, ale asi omylom si neuvedomil, že žiaľ sa ešte stále musí uplatňovať § 101a ods. 5 Zákona o športe, ktorý zakazuje použiť ustanovenie o aktívnych športovcoch. Teda že aj v roku 2022 musí SSZ rozdeliť 15% štátnej dotácie SSZ mládeži podľa počtov aktívnych mladých v roku 2019 a nie podľa skutočného počtu v roku 2020/2021.

Všetci uznávame, že je to nespravodlivé voči klubom, kde dokázali decká absolvovať najmenej 3 súťaže aj v čase COVID reštrikcií, ale žiaľ zákon o športe a zmluva SSZ so štátom je platná a SSZ nemôže postupovať inak ako káže zákon.

Preto odporúčame všetkým klubom, aby ste počkali s míňaním pridelených peňazí, aspoň do 25. 5. 2022, kedy zasadne VV a bude tam schvaľovať aj rozdelenie peňazí pre mládež.

Môže sa stať, že členovia VV možno zistia, že doteraz navrhnuté rozdelenie peňazí klubom nie je v súlade so zákonom o športe a zmluvou SSZ so štátom a neschvália toto rozdelenie a uložia zodpovedným zamestnancom, aby pripravili nové rozdelenie v súlade so zákonom a zmluvou SSZ so  štátom a tak sa može stať, že všetky už uzatvorené zmluvy budú musieť byť zmenené. Ale možno už VV SSZ dostane na schválenie rozdelenie peňazí v súlade so zákonom o športe a so zmluvou SSZ so štátom.

Zmluva hovorí, že na mládež do 23 rokov musí SSZ rozdeliť najmenej 15% z príspevku uznanému športu, tak možno existuje SSZ možnosť ako aktívnym klubom a strelcom aspoň čiastočne zohľadnil ich aktivitu v minulom roku (ak by mali byť finančne postihnutí tým, že v roku 2019 nemali toľko aktívnych strelcov ako v roku 2021). 

Že sa zákony musia dodržiavať svedčí aj upozornenie hlavnej kontrolórky, že na Volebnom zjazde SSZ dňa 31. 7. 2021 delegáti Zjazdu prijali zmenu Stanov SSZ vyslovene v rozpore s ustanovením §19 ods. 1 písm b) Zákona o športe a ak by hneď ďalší "malý" zjazd SSZ nevrátil predmetné novelizované znenie do pôvodného stavu, SSZ by stratil spôsobilosť príjmať verejné peniaze. Nedodržiavať platné Stanovy SSZ v princípe nehrozí žiadnou sankciou, ale nedodržiavať Zákon o športe už znamená konkrétne, tvrdé sankcie voči SSZ.

Ak by niekoho ťahalo si pozrieť Zmluvu SSZ zo štátom a Zákon o športe, tak si ich viete pozrieť vľavo od textu. V prípade zmluby SSZ so štátom si v tomto prípade stačí  pozrieť článok 4, najmä ods. 11) a ods. 4 a v Zákone o športe §69, najmä ods. 4 a § 101a najmä ods. 5

 

Anketa

Ste za to, aby sa pri rozdeľovaní peňazí pre mládež dodržiaval zákon, aj keď je to možno nespravodlivé?
Výsledky hlasovania:
  • ÁNO: 4x  
    80%
  • NIE: 1x  
    20%

Diskusia

Pravidlá diskusie od 1. 5. 2020:

Zapojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následne po prihlásení sa.

NAHOR
Tento web používa súbory cookie. Používaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...