Registrácia / Prihlásenie
VOLUME PAUSE

Vráťme Slovenský strelecký zväz strelcom

HOME  »  Diskusné témy  »  Dotácia pre mládež do 23 rokov za rok 2021

Dotácia pre mládež do 23 rokov za rok 2021

14.september 2022  |  Diskusia  |  Naspäť »

V inej téme nášho diskusného fóra napísal Pitike nasledovné "....mládežou sa pracuje veľmi vzorne a reči o neoprávnených dotáciách sú len ohováračky, závisť a neochota si priznať, že aj iní by nemuseli chodiť po pretekoch aby dostali dotácie."

U nás nepodporujeme ohováračky a závisť, preto skúsime vniesť do veci trochu faktov.

SSZ v apríli 2022 pripravil prerozdelenie peňazí na mládež do 23 rokov len na tie deti, ktoré v období 10/2020 až 9/2021 odstrieľali najmenej 3 súťaže. Toto obdobie však bolo výrazne ovplyvnené pandémiou a pandemickými obmedzeniami a preto väčšina z vyše 830 registrovaných mladých strelcov nemohla legálne odstrieľať minimálne 3 súťaže, pretože v podstate celá vzduchovková sezóna bola zrušená a nie všetci striešajú aj guľové disciplíny. SSZ pri návrhu rozdelenia nevzal v dotaz §101a ods. 5 zákona o športe a nepostupoval v tejto veci obdobne ako postupoval v predchádzajúci rok.

VV SSZ na svojom zasadnutí 25.5.2022 uznesením č. 6/4 neschválil (najmä pre §101a ods. 5 zákona o športe) navrhnuté rozdelenie financií klubom a rozhodnutím č. 6/5 VV zriadil  komisiu na prípravu nového rozdelenia peňazí na mládež.

Podľa návrhu rozdelenia financií, ktorý VV dňa 25. 5. 2022 neschválil, malo 40 klubov dostať na 273 aktívnych detí spolu cca 181 tisíc eur, čiže 663,46 eur na jedno aktívne dieťa do 23 rokov s troma  a viac súťažami, viď strana 10-12 prílohy k zasadnutiu VV.

No v čase zasadania VV už boli zmluvy podpísané (zo strany SSZ dňa 27. 4. 2022 a zo strany klubov postupne v priebehu mája 2022), súdiac podľa zmlúv č. 27 až 64/2022 zverejnených na webe SSZ. Takže je preukazateľným faktom, že zmluvy s klubmi boli podpísané SSZ a distribuované klubom na podpis bez predchádzajúceho schálenia rozdelenia peňazí Výkonným výborom SSZ.

24. 6. 2022 znovu zasadol VV a vo veci financií mládeži do 23 rokov č. 7/2 retroaktívne schválil už podpísané zmluvy (ale nie rozdelenie peňazí, pretože uznesenie č. 6/4 je stále platné!), ktoré priznávajú klubom financie len za aktívne deti s troma a viac súťažami vo výške 663,46 eur na jedno dieťa. Uznesením  č. 7/3 však VV schválil nové rozdelenie peňazí mládeži do 23 rokov a schválil odstupňovaný príspevok vo výške 500 eur na jedno dieťa s troma a viac pretekmipo príspevok vo výške 125 eur na dieťa bez žiadneho preteku

 

Takže toto sú fakty, zhrnieme čo z  faktov zverejnených na webe SSZ vyplýva:

1) VV uznesením č. 6/4 neschválil pôvodný návrh rozdelenia peňazí na mládež do 23 rokov za rok 2021 a toto uznesenie stále platí

2) VV uznesením č. 7/2 dodatočne schválil podpísané zmluvy s klubmi, ktoré vychádzali z rozdelenia LEN na aktívne deti s troma a viac pretekmi, vo výške 663,46 eur na jedno také dieťa (ale dodatočne neschválil spôsob rozdelenia peňazí podľa ktorého boli zmluvy vypracované a podpísané), takže zmluvy sú právne platné, aj keď dotácia v nich bola vypočítaná nesprávne a mala by byť opravená

3) VV uznesením č 7/3 schválil rozdelenie peňazí na mládež podľa nového (jediného platného) kľúča, odstupňovane od 125 eur až po 500 eur na každé dieťa, aj bez absolvovania jedinej súťaže, ale len pre kluby, ktoré už nemali podpísanú zmluvu so SSZ.

4) VV svojimi uzneseniami č. 7/2 a 7/3 a ponechaním uznesenia č. 6/4 v platnosti rozhodol, že v SSZ je za rok 2021 platný len jediný spôsob výpočtu dotácie na mládež do 23 rokov, takže nikto nemôže obviniť SSZ, že schválil diskriminačný spôsob výpočtu dotácie.

5) Tým, že v SSZ neexistujú diskriminačné 2 spôsoby výpočtu dotácie, ale je právne záväzný len jeden (podľa rozhodnutia 7/3), nie je možné aby bol SSZ sankcionovaný za nesúlad so zákonom o športe

6) Keďže je v SSZ právne záväzný len jeden jediný spôsob výpočtu dotácie na mládež do 23 rokov za rok 2021, má každý klub SSZ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v zákone a v uznesení č. 7/3 právny nárok, aby dostal dotáciu výpočítanú podľa uznesenia 7/3 a je len na každom klube, či si svoj právny nárok voči SSZ uplatní alebo nie, je to jeho slobodné rozhodnutie.

 

Obviňovať však kluby z toho, že vďaka diskriminačnému rozhodnutiu VV profitujú z nového rozdelenia peňazí je nesprávne, oni len prijali ponuku SSZ, v dobrej viere podpísali zmluvy. Zatiaľ sú na webe SSZ zverejnené zmluvy č. 38 a 73 až 85. Žiaden z klubov nemôže za to, či dostal na podpis zmluvu v máji, alebo v júli, ale každý z klubov sa mohol dobrovoľne rozhodnúť nepodpísať zmluvu, ktorú mu ponúkol SSZ.

Pravdepodobne v budúcnosti už kluby v SSZ nikdy od SSZ žiadne financie na neaktívnu mládež nedostanú a preto im určite padne vhod od 375 eur do 2000 eur, ktoré podľa zatiaľ zverejnených zmlúv majú dostať za neaktívnu mládež. 

 

Podľa názoru redakcie, VV prijal to najlepšie možné rozhodnutie, aké len bolo možné a zaslúžia si tentokrát pochvalu za štátnické riešenie. VV rozhodol a tým odvrátil hrozbu neplatnosti prvých zmlúv tým že ich dodatočne schválili (keďže zmluvy boli zo strany SSZ podpísané bez schválenia spôsobu výpočtu dotácie). Tým že prijali uznesenie č. 7/3 a zároveň ponechali v platnosti uznesenie č. 6/4 a teda schválili v SSZ jediný spôsob výpočtu dotácie aplikovateľný na všetky kluby SSZ  zabránili prípadným sankciám zo strany ministerstva pre diskriminačné kritéria. Zároveň svojími uzneseniami dali možnosť, aby si z klubov, ktoré podpísali zmluvu so ssz z 27.4.2022 požiadal o doplatenie dotácie vo výške vypočítanej podľa uznesenia č. 7/3. ak tak kluby uznajú za vhodné to urobiť. A zároveň uznesením č. 7/2 dali právnu istotu klubom, že ak by im vyšla jediným platným spôsobom výpočtu dotácie nižšia výška dotácie ako majú uvedenú v zmluve, nebude môcť SSZ vyžadovať vrátenie rozdielu.

 

Sme zvedaví, či sa nájde veľa klubov v SSZ z tých prvých 40 (39), ktoré by sa dožadovali (možno aj súdnou cestou), aby s ním SSZ uzavrel dodatok k zmluve a doplatil im peniaze podľa výpočtu v uznesení VV č. 7/3.

 

Ponecháme na čitateľov našich stránok, aby si urobili vlastný názor a budeme radi, ak sa s ním s nami podelite, ale poprosíme bez invektív. 

Veríme, že sa naši čitatelia zhodnú s nami, že tentokrát sa členovia VV SSZ zachovali skvele, napravili pochybenie, ktoré oni nespôsobili a otvorili každému klubu možnosť aby sa sám rozhodol, či si požiada o doplatenie peňazí alebo nie. 

 

 

Anketa

Súhlasíte s rozhodnutím VV že za rok 2021 majú všetky kluby možnosť dodatočne si požiadať o doplatenie dotácie na mládež do 23 rokov aj na neaktívnu mládež? Tak aby dostali dotaciu rovnakým kľúčom ako ju už dostalo minimálne 13 klubov.
Výsledky hlasovania:
  • ÁNO: 2x  
    50%
  • NIE: 2x  
    50%

Diskusia

Pravidlá diskusie od 1. 5. 2020:

Zapojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následne po prihlásení sa.

NAHOR
Tento web používa súbory cookie. Používaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...