Registrácia / Prihlásenie
VOLUME PAUSE

Vráťme Slovenský strelecký zväz strelcom

NÁVRH DESATORO SPRÁVNEHO FUNGOVANIA STRELECKÉHO ZVÄZU

  1. Využívať všetky dostupné a hľadať nové možnosti, ako získať finančné prostriedky na zabezpečenie športovej streľby pre celú streleckú obec.
  2. Hľadať všetky možnosti, ako ušetriť finančné prostriedky za neefektívne výdavky, ktoré nemajú aspoň nepriamy prínos pre celú streleckú obec.
  3. Zaviesť transparentnosť a pravidelnú informovanosť streleckej obce, jasné a jednoznačné pravidlá riadenia a hospodárenia.
  4. Pomáhať streleckým klubom finančne, materiálne, metodicky, administratívne a pod.
  5. Motivovať širokú streleckú obec, aby ich streľba a práca v nej viac tešila a zlepšiť komunikáciu medzi vedením SSZ a celou streleckou obcou.
  6. Čo najviac a čo najčastejšie propagovať športovú streľbu v médiách, ale aj medzi širokou verejnosťou, najmä dosahované úspechy strelcov SR.
  7. Vytvoriť a prevádzkovať zväzové stredisko prípravy reprezentácie SR v športovej streľbe.
  8. Postupne vybudovať aspoň tri národné strelnice – východ, stred a západ.
  9. Nájsť najlepších odborníkov na výkon platených funkcií a ich mzdu podmieňovať adekvátnym, merateľným výkonom.
  10. Zaviesť pravidelný odpočet výkonov volených funkcionárov a platených odborníkov, aby strelecká obec vedela, čo ktorý funkcionár alebo odborník urobil pre všetkých za uplynulé obdobie (napr. polrok, rok).

Aký je Váš názor na predstavené desatoro?
Radi by ste na ňom niečo zmenili, alebo doplnili?

Vráťme Slovenský strelecký zväz strelcom

Peter Mlynarčík,

NAHOR
Tento web používa súbory cookie. Používaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...